آمپولا (آناتومی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آمْپولا (آناتومی)(ampulla)
در آناتومی[۱]، برجستگی جزئی در گوش داخلی، در انتهای هریک از مجاری نیم‌دایره‌ای. حرکات سر را احساس می‌کند. حس تعادل به موهای حساس داخل آمپولا بستگی دارد که به حرکات مایع داخل مجرا واکنش نشان می‌دهند.

 


  1. anatomy