آمپولا (آناتومی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 21:10, 11 July 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آمْپولا (آناتومی)(ampulla)
در آناتومی[۱]، برجستگی جزئی در گوش داخلی، در انتهای هریک از مجاری نیم‌دایره‌ای. حرکات سر را احساس می‌کند. حس تعادل به موهای حساس داخل آمپولا بستگی دارد که به حرکات مایع داخل مجرا واکنش نشان می‌دهند.

 


  1. anatomy