آنتوان، آندره (۱۸۵۸ـ۱۹۴۳)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
آندره آنتوان
André Antoine
زادروز ۱۸۵۸م
درگذشت ۱۹۴۳م
ملیت فرانسوی
شغل و تخصص اصلی کارگردان
آثار فیلم‌های: برادران کورسی (1917م)؛ مجرم (1917م)؛ کارگران دریا (1917م)؛ نود و سه (1920م)؛ زمین (1921م)
گروه مقاله تئاتر

آنتوان، آندره (۱۸۵۸ـ۱۹۴۳م)(Antoine, André)

آندره آنتوان

کارگردان فرانسوی تئاتر. پایه‌گذار گروه تئاتر لیبر[۱] (تئاتر آزاد)‌ در ۱۸۸۷ بود. آثار نمایش‌نامه‌نویسانی چون ایبسن[۲] (که ارواح[۳] وی در ۱۸۹۰م در آن‌جا اجرا شد) و استریندبرگ[۴] (دوشیزه یولیه[۵]، ۱۸۹۳م) را به فرانسویان معرفی کرد. در ۱۸۹۴م، از گروه مزبور کناره گرفت، ولی دوباره به گروه بازگشت و از ۱۸۹۶ تا ۱۹۱۶م کارگردانی کرد. از آثار اوست فیلم‌های: برادران کورسی[۶] (1917م)؛ مجرم[۷] (1917م)؛ کارگران دریا[۸] (1917م)؛ نود و سه[۹] (1920م)؛ زمین[۱۰] (1921م). همچنین دو جلد خاطرات او با عناوین خاطرات من از تئاتر لیبر[۱۱] و خاطرات من از تئاتر آنتوان[۱۲] در سال 1928م منتشر شد. 1. Théâtre Libre
 2. Ibsen
 3. Ghosts
 4. Strindberg
 5. Miss Julie
 6. Les Frères corses (The Corsican Brothers)
 7. Le Coupable/The Guilty
 8. Les Travailleurs de la mer/The Sea Workers
 9. Quatre-vingt-treize/Ninety-three
 10. La Terre/The Earth
 11. Mes souvenirs sur le Théâtre-Libre
 12. Mes souvenirs sur le Théâtre Antoine