آندوسکوپ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 21:00, 21 July 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آندوسکوپ (endoscope)

آنْدوسْکوپ

در پزشکی، وسیله‌ای لوله‌ای‌شکل که آن را در فرآیند آندوسکوپی[۱]، برای بررسی یا درمان بیماری‌ها، وارد حفره‌های بدن می‌کنند.  1. endoscopy