آنژیوگرافی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آنْژیوگِرافی (angiography)

آنْژيوگِرافي

(یا: رگ‌نگاری) فنِ تصویربرداری از عروق خونی با پرتوهای ایکس. در این روش، مادۀ حاجب در جریان خون تزریق می‌شود و عروق مورد نظر به‌صورت سایه در عکس مشخص می‌شوند.