آهیانه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آهیانِه (parietal)
یکی از استخوان‌های تشکیل‌دهندۀ جمجمه، در بالا و طرفین کاسۀ سر. بخشی از مغز که در مجاورت این استخوان است، لوب آهیانه‌ای[۱] نامیده می‌شود.

 


  1. parietal lobe