آونگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آوَنگ (pendulum)
وزنه‌ای با نام «گلوله»، متصل به انتهای میله یا نخی در حال نوسان. در قرن ۱۷، براساس نظم نوسان آونگ، نخستین ساعت‌های دقیق را ساختند. آونگ را برای اندازه‌گیری شتاب‌ گرانی[۱] نیز به‌کار می‌برند که یکی از ثابت‌های مهم فیزیک است. برای اندازه‌گیری سرعت از آونگ بالیستیک[۲]، و برای نشان‌دادن حرکت وضعی یا چرخش زمین[۳] از آونگ فوکو[۴] استفاده می‌کنند که آونگ‌هایی خاص‌اند.

 


  1. acceleration due to gravity
  2. ballistic pendulum
  3. Earth\'s rotation
  4. Foucault\'s pendulum