آوین بروگر فون آوین بروگ، لیوپولد (۱۷۲۲ـ۱۸۰۹)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آوئن‌بِروگِر فون آوئن‌بِروگ، لئوپولْد (۱۷۲۲ـ۱۸۰۹)(Auenbrugger von Auenbrugg, Leopold)
پزشک اتریشی. در گراتس زاده شد و در دانشگاه وین درس خواند. آشنایی او با موسیقی و درک تفاوت صداهای حاصل از ضربه‌زدن به نواحی متفاوت قفسه سینه منجر به ابداع روش دَق در معاینه شد. این روش نقش مهمی در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها داشت و هنوز هم به‌کار می‌رود. او پس از هفت سال تحقیق، یافته‌های خود را در زمینۀ این روش در کتاب اختراع جدید (۱۷۶۱) چاپ کرد، که در ابتدا به آن توجهی نشد، ولی پس از ترجمه به زبان فرانسه در ۱۸۰۸ اهمیت آن روشن شد.