آپولون رودس

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آپولون رودِس (Apollo of Rhodes)
مجسمۀ یونانی آپولون که معمولاً به کولوسوس_رودس[۱] مشهور است. این مجسمه در جزیره رودس قرار داشت و یکی از عجایب هفتگانه بود.

 


  1. Colossus of Rhodes