آژید، گروه تیاتر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:50, 20 September 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

گروه تئاتر آژید (Azhid Theater Group)

در ۱۳۵۳ش به همت پرویز بشردوست و با اجرای نمایش باغ آرزوها، در موزۀ آب‌انبار تشکیل شد. بشردوست بر همۀ کارهای اجرایی نمایش‌ها نظارت می‌کرد و جهانگیر الماسی و فخرالدین صدیق‌شریف با این گروه همکاری داشتند.

گروه آژید از ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ش نمایش‌نامه‌های انفارکتوس، خبرهای روز، و تحویلدار، هر سه نوشتۀ پرویز بشردوست، را بر روی صحنه برد.