آکرمان، رودولف

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:30, 7 February 2021 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آکرمان، رودولف (1768ـ1834) Ackermann, Rudolph

رودولف آکرمان
Rudolph Ackermann
زادروز 1768م
درگذشت 1834م
ملیت آلمانی
شغل و تخصص اصلی چاپکار و حکاک باسمه‌کار
آثار

روشی برای ضدآب کردن کاغذ و پارچه

انتشار سالنامه هنرهای زیبا
گروه مقاله نگارگری

چاپکار[۱] و حکاک باسمه‌کار[۲] آلمانی. سیستم اتصال فرمانِ وسایل نقلیه را به انگلستان وارد کرد؛ این سیستم هنوز هم اساس فرمان اتومبیل‌های جدید است. حق امتیاز این سیستم را در انگلستان، از مخترع آلمانی آن گئور که لنکنس‌پرگر[۳] گرفت، که از دوستانش بود. آکرمان در بریتانیا ساکن شد و ادارۀ یک کارگاه چاپ و کلاس طراحی را در لندن برعهده گرفت. همچنین روشی برای ضدآب کردن کاغذ و پارچه ابداع کرد. انتشار سالنامۀ هنرهای زیبا را در بریتانیا رواج داد؛ این سالنامه‌ها را با چاپ‌سنگی[۴] اجرا می‌کرد.  1. printer
  2. engraver
  3. George Lenkensperger
  4. lithograph