آگزیلا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آگْزیلا (axilla)
در کالبدشناسی، اصطلاحی برای زیربغل. در انسان، پوست زیربغل پوشیده از غدد بزرگ عرق و موست. اعصاب بزرگ و عروق بازو از این ناحیه عبور می‌کنند. غدد لنفاوی[۱] فراوانی هم در این ناحیه وجود دارند که مجاری لنفی بازو، بخشی از پستان، و دیوارۀ قفسۀ سینه با آن مرتبط‌اند.

   1. lymphatic glands