آیسک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 09:09, 19 September 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

آیِسک (Ayask (city


شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، بخش سرایان. با ارتفاع ۱,۳۷۰ متر، در دشتی در ۲۴کیلومتری جنوب شرقی فردوس و ۱۳کیلومتری شمال غربی سرایان، سر راه فردوس به سرایان، قرار دارد. اقلیم آن معتدلِ مایل به گرم و خشک است. جمعیت آن ۵,۰۸۴ نفر است (۱۳۸۵).