آینه قبری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

آیِنه قَبری Ayine Ghabri Mountain


کوهی در استان فارس، شهرستان آباده، با ارتفاع ۳,۷۱۷ متر. در ۳۹کیلومتری غرب ایزدخواست قرار دارد.