آیونگ سان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
آئونْگ سان

آئونگ سان (۱۹۱۶ـ۱۹۴۷)(Aung San)

دولتمرد برمه‌ای (میانماری). بنیاد‌گذار و رهبر لیگ ضدفاشیستی آزادی خلق[۱] بود، که رهبری نبرد برمه با بریتانیا را برای کسب استقلال برعهده داشت. در جریان جنگ جهانی دوم، نخست با ژاپن و سپس با انگلستان همکاری کرد. در ۱۹۴۷ رئیس دولت موقت برمه شد، ولی در همین سال مخالفان سیاسی‌اش، او را کشتند. از ۱۹۸۸ دخترش، سو چی، جنبش ضدخشونت و طرفداری از مردم‌سالاری را در میانمار رهبری می‌کند. آئونگ، که به سبب فعالیت‌های ملی‌گرایانه در زمان دانشجویی در رانگون[۲]۳ زندانی شده بود، در ۱۹۴۰ به ژاپن گریخت. در بازگشت به برمه، فرماندهی ارتش استقلال برمه[۳] را برعهده گرفت، که در ۱۹۴۲ به ژاپنی‌ها در حمله به برمه کمک کرد، و وزیر دفاع حکومت دست‌نشاندۀ ژاپن شد. طولی نکشید که مخفیانه با جنبش مقاومت تماس برقرار کرد و از مارس ۱۹۴۵ همکاری آشکار خود با بریتانیا را در بیرون‌راندن ژاپنی‌ها آغاز کرد. برمه، پس از مرگ او، در ۱۹۴۸ مستقل شد.  1. Anti-Fascist People\'s Freedom League
  2. Rangoon
  3. Burma Independence Army