آیین نامه های اروپایی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

آیین‌نامه‌های اروپایی (Eurocodes)
مجموعه‌ آیین‌نامه‌هایی برای عرضۀ قواعد طراحی انواع سازه‌های مهندسی، جز سازه‌های بسیار خاص، مانند رآکتورهای هسته‌ای. کمیتۀ استانداردهای اروپا[۱] (سی‌ایی‌اِن) بر اجرای این مجموعه، که بدل به استاندارد اروپایی[۲] خواهد شد، نظارت می‌کند. سرانجام استانداردهای اروپایی جایگزین آیین‌نامه‌های ملی خواهند شد و با توجه به نیازهای محلی اصلاحیه‌هایی به آن‌ها الحاق می‌شود.  1. European Committe for Standardization (CEN)
  2. European standard (ENs)