ابراهیم خان افشار

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ابراهیم‌خانِ‌ افشار (ح ۱۰۹۹ـ۱۱۵۱ق)
(ملقب به ظهیرالدوله) برادر و سردار نادرشاه افشار‌. ابراهیم‌خان پیوسته در همۀ جنگ‌ها همراه‌ نادر‌ بود. در ‌۱۱۳۹ق، تاتارانی‌ را که‌ به‌ مرو حمله‌ کرده‌ بودند، شکست‌ داد و با کمک‌ نادر، پس‌ از عقب‌راندن‌ کردهای‌ قوچان‌ (خبوشان‌) فرمانروای‌ خراسان‌ شد. حملۀ‌ افغانان در ۱۱۴۳‌ق به‌ سرداری‌ ذوالفقارخان ابدالی، مهم‌ترین‌ درگیری‌ای‌ بود که‌ در زمان‌ فرمانروایی‌ او بر خراسان‌ روی‌ داد که‌ به‌ شکست و تحصن‌ وی در شهر انجامید‌. ابراهیم‌خان‌ در همین‌ سال،‌ امام‌ وردی‌خان‌ را سرکوب‌، شورش‌ ترکمانان‌ کوکلان‌ را مهار، و پس‌ از چندی‌ قلعۀ‌ فراه را تصرف‌ کرد. در ‌۱۱۴۵ق، نادر بار دیگر او را حاکم‌ خراسان‌ و در ۱۱۴۸‌ق حاکم‌ و سپهسالار آذربایجان‌ و داغستان‌ کرد و به وی‌ لقب‌ «ظهیرالدوله‌» داد. ابراهیم‌خان در ‌۱۱۵۱ق آهنگ‌ تسخیر داغستان‌ کرد، اما به‌رغم‌ پیروزی‌های‌ اولیه،‌ سرانجام‌ به دست‌ لزگی‌ها‌ کشته‌ شد.