ابزار نوری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 06:39, 30 August 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اَبزارِ نوری (optical instrument)

(یا: ابزار اپتیکی) ابزاری برای تغییر مسیر پرتوهای نور و پدیدآوردن تصویری خاص، با استفاده از یک یا چند عدسی یا آینه یا ترکیبی از عدسی‌ها و آینه‌ها. ابزارهایی اُپتیکی، مانند ذره‌بین‌ها، میکروسکوپ‌ها، و تلسکوپ‌ها را برای ایجاد تصویرهایی واضح و بزرگ‌شده از اجسام بسیار کوچک یا بسیار دور به‌کار می‌برند. ابزارهای دیگر، از قبیل دوربین‌ها، دستگاه بزرگ‌نمایی عکاسی، و پروژکتورهای فیلم را برای ذخیره‌سازی و بازتولید تصاویر به‌کار می‌برند.