ابن بکلارش، یونس بن اسحاق (قرن ۵ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
یونس بن اسحاق بن بکلارش
ملیت اندلسی
شغل و تخصص اصلی پزشک و داروشناس
آثار مفردات فی‌الطب/مفردات ابن بکلارش (المستعینی)؛ التبیین و الترتیب؛ رسالة فی استعمال السموم و رسالة فی صیانه الادویة الحیوانیة و المعدنیة
گروه مقاله پزشکی

ابن بُکْلارِش، یونس بن اسحاق (قرن ۵ق)

پزشک و داروشناس یهودی اندلسی. در المریه در خدمت خاندان بنی‌صمادح بود. سپس به سرقسطه رفت و به خدمت المستعین بالله، حاکم سرقسطه (حک: ۴۷۸‌ـ‌۵۰۴)، درآمد. در آن‌جا فرهنگی پزشکی با نام مفردات فی‌الطب/مفردات ابن بکلارش که در المریه گرد‌ آورده بود، به مستعین پیشکش کرد و کتاب را المستعینی نامید. در این فرهنگ بیش از ۷۰۰ داروی مفرد به ترتیب الفبایی با ذکر مشابه‌ها، خواص، تأثیرات و چگونگی کاربرد آن‌ها در جدول‌های متناظر پنج ستونی، با مترادف‌های یونانی، سریانی، فارسی، لاتینی و اسپانیایی نام داروها، شناسانده شده است. وی مبدع این شیوه در پزشکی غربِ جهان اسلام است. پزشکان معروف قرون بعد در تألیفات خود از این اثر بهره برده‌اند. و دوزی در کتاب ذیل قوامیس عرب از آن استفاده کرده است. از دیگر آثارش: التبیین و الترتیب؛ رسالة فی استعمال السموم و رسالة فی صیانه الادویة الحیوانیة و المعدنیة که به او منسوب است.