ابن ربن طبری، ابوالحسن علی بن سهل (قرن ۳ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ابن ربِّن طبری، ابوالحسن علی بن سهل (قرن ۳ق)
(ابوالحسن علی بن سهل رَبَّن الطبری یا به اختصار، اِبْنِ رَبَّن) پزشک و عالم دینی ایرانی. از دبیران مازیار، حاکم طبرستان، بود. مهم‌ترین اثر او کتاب فردوس الحکمة یکی از کهن‌ترین متون جامع پزشکی اسلامی است. اثر دیگر او الدین و الدولة برتری اسلام را بر ادیان دیگر ثابت می‌کند. ابن ربن اصلاً مسیحی بود و به اسلام گروید.