ابوشادی، احمد زکی (۱۸۹۲ـ۱۹۵۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 19:38, 23 October 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
ابوشادی
زادروز ۱۹۵۵م
درگذشت ۱۸۹۲م
ملیت مصری
شغل و تخصص اصلی شاعر، مترجم، و روزنامه‌نگار
شغل و تخصص های دیگر پزشک
آثار زینب (۱۹۲۴)؛ شفق گریان (۱۹۲۶)
گروه مقاله ادبیات عرب
ابوشادی

ابوشادی، احمد زکی (۱۸۹۲ـ۱۹۵۵)

(نام: احمد زكی بن محمد بن مصطفی) شاعر، پزشک، مترجم، و روزنامه‌نگار مصری. رئیس کرسی باکتری‌شناسی دانشگاه اسکندریه و مؤسس و سردبیر مجلۀ آپولو و بنیادگذار انجمن آپولو و حامی خستگی‌ناپذیر نویسندگان جوان بود. مجموعۀ اشعارش به ۹۰ جلد می‌رسد. شیفتۀ شاعران رمانتیک اروپایی و مترجم آثار آنان بود. پس از مرگ همسرش، با احساس سرخوردگی از مصر، به امریکا مهاجرت کرد و آخرین دیوان خود، از آسمان، را در آن‌جا منتشر کرد. از آثارش: زینب (۱۹۲۴) که نام اولین مجموعۀ شعرش و نیز مخاطب برخی از سروده‌هایش است؛ شفق گریان (۱۹۲۶).