ابیراهی اپتیکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَبیراهیِ اُپتیکی (optical aberration)

اَبيراهيِ اُپتيکي

هرگونه عیب که منجر به نقص تصویر در دستگاه اپتیکی ‌یا نوری شود. ابیراهی‌ها بر اثر تغییر شکل جزئی در عدسی‌ها و آینه‌ها، و همچنین تفاوت شکست یا بازتاب نور در بخش‌های مختلف طیف رخ می‌دهند. در ابیراهی رنگی[۱] به سبب تفاوت نقطۀ کانونی[۲] عدسی برای طول موج[۳]های مختلف نور، تصویری پدید می‌آید که در اطراف آن فریز[۴]های رنگی دیده می‌شود. در ابیراهی کروی[۵] به علت تفاوت در فاصله‌های کانونی[۶] بخش‌های مختلف عدسی یا آینۀ کروی، تصویر نامشخص است. تصویر در آستیگماتیسم[۷] به علت بی‌نظمی در انحنای عدسی به شکل بیضی یا چلیپا ظاهر می‌شود. در کوما[۸] کشش تصاویر ایجاد شده، رفته‌رفته به سمت لبۀ میدان دید افزایش می‌یابد. امروزه به منظور طراحی عدسی‌هایی که انواع ابیراهی‌ها در آن به حداقل ممکن رسیده باشند، از برنامه‌های رایانه‌ای پیشرفته استفاده می‌کنند.
  1. chromatic aberration
  2. focal point
  3. wavelength
  4. fringe
  5. spherical aberration
  6. focal length
  7. astigmatism
  8. coma