اتاق سبز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اتاق سبز (green room)
در تئاتر، بخشی از پشت صحنه که بازیگران پس از اجرای نمایش، می‌توانند در آن‌جا استراحت کنند و هواداران خود را به حضور بپذیرند. اتاق سبز در اصل جایی بود که بازیگران در آن‌جا منتظر نوبتشان می‌ماندند تا به‌روی صحنه بروند. این اتاق در مجاورت صحنه قرار داشت، به‌نحوی که آنان می‌توانستند صدای سوفلور (صدارسان)[۱] را بشنوند. پیش از آن‌که اتاق‌های اختصاصیِ رختکن ساخته شوند، این اتاق محل قرار ملاقات و برگزاری جلسۀ نمایش نیز بود؛ اعضای گروه در آن‌جا متن نمایش‌نامه‌ها را با هم می‌خواندند و با هواداران خود ملاقات می‌کردند.


  1. cues