اتحادیه های کارگری، کنگره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اتحادیه‌های کارگری، کنگره (Trades Union Congress)
سازمان داوطلبانۀ اتحادیه‌های کارگری. در ۱۸۶۸ در انگلستان پایه‌گذاری شد. نمایندگان اتحادیه‌های وابسته به این تشکیلات برای بررسی مسائل اتحادیه‌های مختلف سالی یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهند. در ۱۹۹۷ تعداد اتحادیه‌های عضو این کنگره به ۶۷ و مجموع اعضای آن به ۶ میلیون نفر رسید.

اتحادیه های کارگری، کنگره
نام فارسی اتحادیه های کارگری، کنگره
نوع کاربری سازمان داوطلبانۀ اتحادیه‌های کارگری
نام لاتین Trades Union Congress
سال تاسیس ۱۸۶۸ در انگلستان 
اعضا تعداد اتحادیه‌های عضو این کنگره ۶۷ و مجموع اعضای آن ۶ میلیون نفر
علت تاسیس / تشکیل بررسی مسائل اتحادیه‌های مختلف