اتصال (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اِتِّصال (پزشکی)(anastomosis)

در پزشکی، ارتباط بین دو رگ، معمولاً در عروق خونی. طی اتصالات جراحی گاهی دو رگ یا دو بخشِ توخالی از یک عضو به هم متصل می‌شوند؛ مثلاً زمانی که بخشی از روده برداشته می‌شود، دو انتهای آزاد روده لب‌به‌لب کنار هم قرار می‌گیرند و به هم دوخته می‌شوند.