اتصال (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِتِّصال (پزشکی)(anastomosis)

در پزشکی، ارتباط بین دو رگ، معمولاً در عروق خونی. طی اتصالات جراحی گاهی دو رگ یا دو بخشِ توخالی از یک عضو به هم متصل می‌شوند؛ مثلاً زمانی که بخشی از روده برداشته می‌شود، دو انتهای آزاد روده لب‌به‌لب کنار هم قرار می‌گیرند و به هم دوخته می‌شوند.