اتصال (پزشکی)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 10:14, 3 November 2021 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِتِّصال (پزشکی)(anastomosis)

در پزشکی، ارتباط بین دو رگ، معمولاً در عروق خونی. طی اتصالات جراحی گاهی دو رگ یا دو بخشِ توخالی از یک عضو به هم متصل می‌شوند؛ مثلاً زمانی که بخشی از روده برداشته می‌شود، دو انتهای آزاد روده لب‌به‌لب کنار هم قرار می‌گیرند و به هم دوخته می‌شوند.