اتوکلاو

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اُتوکْلاو (autoclave)
ظرف تحت فشاری برای گندزدایی و استریل‌کردن[۱] مواد و تجهیزاتی مانند وسایل جراحی، با بخار فوق گرم.  1. Sterilization