اثر سینایف ـ زیلدوویچ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَثَرِ سینایِف ـ زیلدوویچ (Sunyaev-Zel\'dovich effect)
اُفت‌ تابش زمینۀ کیهانی[۱]، هنگام رصد آن در گذار از گاز موجود اطراف خوشه‌های کهکشانی[۲]. در ۱۹۹۳، نخستین‌بار اخترشناسان انگلیسی این اثر را در اطراف خوشۀ کهکشانی آبل ۲۲۱۸[۳] نقشه‌برداری کردند. میزان اثر سینایف ـ زیلدوویچ معیاری برای تعیین ضخامت گازی است که تابش زمینۀ کیهانی از میان آن عبور می‌کند. نام این اثر از نام اخترفیزیک‌دانان روس، رشید علی‌یوویچ سینایف[۴] (۱۹۴۳ـ ) و یاکوف بوریسویچ زیلدوویچ[۵] (۱۹۱۴ـ۱۹۸۷)، برگرفته شده است که نخستین‌بار به وجود آن پی بردند.  1. cosmic background radiation
  2. clusters of galaxies
  3. Abell 2218
  4. Rasheed Alievich Sunyaev
  5. ,Yakov Borisovich Zel\'dovich