احمد بن طیب سرخسی ( ـ۳۸۶ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

احمد بن طَیِّبِ سَرَخْسی ( ـ۳۸۶ق)
فیلسوف، پزشک، موسیقی‌دان، اخترشناس. از شاگردان کندی بود و آموزگاری معتضد عباسی را برعهده داشت. معتضد به توصیۀ وی فرمان به لعن معاویه در خطبه‌های رسمی مناطق اسلامی داد. سرانجام به امر خلیفه به قتل رسید. از آثارش: الفرق بین نحوالعرب و المنطق؛ موسیقی کبیر؛ موسیقی صغیر؛ المسالک و الممالک؛ زادالمسافر و خدمة‌الملوک؛ وصف مذهب‌الصابئین؛ نزهة‌النفوس؛ الجوارح و الصید.