اراکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اراكی
از لهجه‌های فارسی رايج در اراک. اين لهجه دارای واژه‌های قديمی فارسی است.