اردیبهشت یشت

نسخهٔ قابل چاپ دیگر پشتیبانی نمی‌شود و ممکن است در زمان رندر کردن با خطا مواجه شوید. لطفاً بوکمارک‌های مرورگر هود را به‌روزرسانی کنید و در عوض از عمبکرد چاپ پیش‌فرض مرورگر خود استفاده کنید.

اُرْدیبِهِشْت یِشْت

سومین یشت از یشت‌های اوستا، در نوزده بند، مختص اردیبهشت. بندهای یک تا چهار این یشت، که از نظر زبان و طرز بیان از یشت‌های متأخر است، در ستایش اردیبهشت و بقیۀ بندها در ستایش دعای اَیریما ایشیو و خطاب به اَیریه من، ایزد شفابخشی، سروده شده است. این یشت در آیین‌هایی که برای شفای بیماران برپا می‌شود، خوانده می‌شود.