ارموری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اُرموری
زبان ارمورهای حاشیۀ شرقی فلات ایران در وزیرستان افغانستان و پاکستان. ارمورها به گونه‌ای فارسی روستایی سخن می‌گویند و هرچه بیشتر تحت تأثیر فارسی کابلی قرار دارند. ارمورهای پاکستان خود را بِرْکی یا بَرَکی می‌نامند و برخی از آن‌ها خود را از سادات می‌دانند. از لهجه‌های ارموری لوگَر و کانیگرام است. ارمورها امروزه دو یا سه زبانه‌اند (زبان‌های ارموری، پشتو، فارسی کابلی)، از این‌رو زبان قبیله‌ای‌شان بازدۀ پایینی دارد. وارد کردن واژه‌های زبان‌های دیگر بدون تطبیق آن‌ها از نظر آوایی و تکیه‌یی، روند تلفظ و واژگان را دگرگون کرده است.

در ارموری تکیه در دو هجای آخر واژه (اسم یا فعل) محدود می‌شود، نشانۀ مفعول صریح ku است.