ارومی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اَرومی (ترکی)
از لهجه‌های ترکی که مردم ارومیه و با تفاوت‌هایی در نقده به آن سخن می‌گویند و به تبریزی و مراغی نزدیک است.

صامت‌ها همانند فارسی است. صفت قبل از موصوف است مثل sarinsu «آب خنک»، اما مضاف بعد از مضاف‌الیه می‌آید، نشانه‌اش -i است که به مضاف افزوده می‌شود، susarini «خنکیِ آب».