ارینتال

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

اُریِنتال
تماشاخانه‌ای که احمدخان مؤید تأسیس کرد و از ۱۲۹۵ تا ۱۲۹۷ش در خیابان ناصریه دایر بود و تروپ احمد مؤید در آن‌جا برنامه اجرا می‌کرد. نمایش هزارویک‌شب در این تماشاخانه اجرا شد.