استالینگراد، محاصره

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استالینگِراد، محاصرۀ (Stalingrad, Siege of)

در جنگ جهانی دوم، محاصرۀ شهر استالینگراد[۱] (ولگاگراد[۲] کنونی) در شوروی به دست آلمانی‌ها از اوت ۱۹۴۲م تا ژانویۀ ۱۹۴۳م. محاصرۀ استالینگراد نبردی هولناک با تلفاتی سنگین برای دو طرف بود. آلمانی‌ها ۴۰۰هزار تن تلفات دادند، در حالی که تلفات شوروی‌ها شامل ۷۵۰هزار نظامی و شمار نامعلومی غیرنظامی بود. شوروی‌ها در نوامبر ۱۹۴۲ با ضد حمله‌ای سنگین آلمانی‌ها را سرانجام به عقب راندند. اولین‌بار در نبردهای سنگین و خشونت بار خیابانی در استالینگراد بود که ایده ساخت سلاح گوشه زن به ذهن سربازان آلمانی خطور کرد و در مدت زمان کوتاهی نیز این سلاح توسط طراحان قدرتمند کارخانه اشمایزر طراحی شد و نمونه اولیه آن برای آزمایش به استالینگراد ارسال شد و در آن زمان بود که سربازان روسی متوجه نکته عجیبی در زد و خوردهای کوچه به کوچه استالینگراد شدند. گلوله به طرف آن ها شلیک می‌شد اما خبری از تیرانداز نبود.

   1. Stalingrad
  2. Volgograd