استالینگز، لارنس (۱۸۹۴ـ۱۹۶۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
لارنس استالینگز
Laurence Stallings
زادروز ماکون، جورجیا ۱۸۹۴م
درگذشت ۱۹۶۸م
ملیت امریکایی
شغل و تخصص اصلی نمایش نامه نویس
آثار پرها (رمان، ۱۹۲۴)، دیگر سرافرازی چه ارزشی دارد؟، بوکانیر (۱۹۲۵)، اولین پرواز (۱۹۲۵)، رودخانه ژرف (۱۹۲۶)
گروه مقاله تئاتر
لارنس استالینگز

ستالینگز، لارنس (۱۸۹۴ـ۱۹۶۸)(Stallings, Laurence)

نمایش‌نامه‌نویس امریکایی، زادۀ ماکون[۱]، جورجیا[۲]. ازجمله نمایش‌نویسان شاخص دهۀ ۱۹۲۰ بود ـ در این سال‌ها نمایش‌های حرفه‌ای بسیاری در نیویورک به روی صحنه رفتند؛ ازجمله آثار اوست: پرها[۳] (رمان، ۱۹۲۴)، دیگر سرافرازی چه ارزشی دارد؟[۴] . توصیفی که این اثر از رفتار دو سرباز ارائه کرده، اغلب تصور اغراق‌آمیز نسبت به جنگ و ستیز را هجو می‌کرد؛ بوکانیر[۵] (۱۹۲۵)، اولین پرواز[۶] (۱۹۲۵)، رودخانه ژرف[۷] (۱۹۲۶)، و فیلم‌نامه‌های مختلف.

 


  1. Macon
  2. Georgia
  3. Plumes
  4. ?What Price Glory
  5. The Buccaneer
  6. First Flight
  7. Deep River