استانیسلافسکی، کنستانتین (۱۸۶۳ـ۱۹۳۸)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

استانیسلافسکی، کنستانتین (۱۸۶۳ـ۱۹۳۸م)(Stanislavsky, Konstantin)
بازیگر و کارگردان روس[۱] و استاد بازیگری. سبک بازیگری تصنعی را مردود می‌دانست و از رویکردی واقعگرایانه‌تر جانب‌داری می‌کرد، که بر پرورش روانشناختی شخصیت متمرکز بود. کارهای اکتورز استودیو[۲] مبتنی بر روش‌های اوست. استانیسلافسکی به‌سبب کارگردانی نمایش‌نامه‌های شاخص چخوف[۳] تحسین بسیاری را برانگیخت. از مؤسسان تئاتر هنری مسکو[۴] (۱۸۹۸م) بود و آثاری از چخوف و گورکی[۵] را کارگردانی کرد. اندیشه‌هایش را، که تأثیری چشمگیر بر فنون بازیگری اروپا و امریکا گذاشتند، در آثار زیر تشریح کرده است: زندگی‌نامۀ خودنوشتش، زندگی من در هنر[۶] (۱۹۲۴م) و کتاب‌های راهنمای بازیگر آماده می‌شود[۷] (۱۹۳۶م، ترجمۀ فارسی: کار هنرپیشه روی خودآفرینش شخصیت[۸] (۱۹۵۰م)، و آفریدن نقش[۹] (۱۹۶۱م).

کنستانتین استانیسلافسکی
Konstantin Stanislavsky
زادروز ۱۸۶۳م
درگذشت ۱۹۳۸م
ملیت روسی
شغل و تخصص اصلی استاد بازیگری
شغل و تخصص های دیگر بازیگر و کارگردان
سبک شیوه استانیسلافسکی
آثار زندگی من در هنر (۱۹۲۴)، آفرینش شخصیت (۱۹۵۰)، و آفریدن نقش (۱۹۶۱)
گروه مقاله تیاتر
کنستانتین استانیسلافسکی  1. Russian
  2. Actors Studio
  3. Chekhov
  4. Moscow Art Theatre
  5. Gorky
  6. My Life in Art
  7. An Actor Prepares
  8. Building a Character
  9. Creating a Role