استرآبادی، مهدی خان ( ـ ح ۱۱۸۰ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 17:08, 22 July 2023 by Reza rouzbahani (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

استَرآبادی، مهدی‌خان ( ـ ح ۱۱۸۰ق)

مهدی خان استرآبادی
درگذشت ح ۱۱۸۰ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی مورخ
شغل و تخصص های دیگر ادیب
آثار تاریخ جهانگشای نادری- دره نادره 
گروه مقاله تاریخ ایران

مورخ و ادیب دورۀ نادرشاه افشار. فرزند محمدنصیر استرآبادی. پس از پیروزی نادر در ۱۱۵۸ق بر عثمانی‌ها، یکی از دو نمایندۀ شاه افشار بود که در ۱۱۵۹ق از طرف او برای عقد معاهده به استانبول رفت. تاریخ جهانگشای نادری؛ دُرّۀ نادره و همچنین واژه‌نامۀ ترکی به نام سَنْگْلاخ، مبانی اللُّغه، و منشآت از تألیفات اوست.

نثر کتاب دُرّۀ نادره او بسیار مشکل و مغلق و نمونه بارز نثر مصنوع و متکلفانه در زبان فارسی است.