استرداد دعوی

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِسترداد دَعوی

پس از طرح دعوی و تسلیم دادخواست به دادگاه، خواهان می‌تواند هر زمانی که خواست، دعوی خود را مسترد نماید. لکن بسته به این‌که استرداد دعوی در چه مرحله‌ای از دادرسی انجام شود، احکام و آثار متفاوتی دارد. هرگاه تا قبل از اولین جلسۀ دادرسی، خواهان دادخواست خود را مسترد کند، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. نیز پس از اولین جلسۀ دادگاه و مادام که دادرسی تمام نشده، می‌تواند دعوی خود را مسترد نماید که دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند. در هر دو حالت، نیازی به موافقت خواندۀ دعوی ندارد و خواهان می‌تواند مجدداً طرح دعوی کند. اما در مراحل بعدی، پس از پایان مذاکرات اصحاب دعوی در دادگاه استرداد دعوی خواهان موکول به موافقت خوانده دعوی است، مگر این‌که خواهان به‌کلی از دعوی خود صرف‌نظر کند که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر می‌نماید و تجدید همان دعوی ممکن نیست.