استونیتریل

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 18:49, 5 March 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اَسِتونیتْریل (acetonitrile)
نامِ جدید متیل سیانید[۱]، CH۳CN. با آب، جز زمانی که تازه خالص شده باشد، امتزاج‌پذیر است. این مایع زلال در حالت خالص و تازه بوی مطبوع و ملایمی دارد، بعدها این ماده بوی اتانامید[۲] به خود می‌گیرد. با استفاده از پنتوکسید فسفر[۳]، به منزلۀ عامل آبگیری، از این ماده اتانامید تهیه می‌کنند. واکنش‌های آن نمونه‌ای از واکنش‌های نیتریل‌های فرّار و فعال[۴]، حاوی گروه -CN یک‌ظرفیتی است.  1. methyl cyanide
  2. ethanamide
  3. phosphorus pentoxide
  4. reactive nitrile