اسموتس، یان (۱۸۷۰ـ۱۹۵۰)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
یان اسموتس
Jan Smuts
زادروز ۱۸۷۰م
درگذشت ۱۹۵۰م
ملیت اهل آفریقای جنوبی
شغل و تخصص اصلی دولتمرد
شغل و تخصص های دیگر فرمانده نظامی
گروه مقاله تاریخ جهان
جوایز و افتخارات درجه فیلد مارشالی (۱۹۴۱) - نشان لیاقت (۱۹۴۷)
اسموتْس، يان

اسموتْس، یان (۱۸۷۰ـ۱۹۵۰)(Smuts, Jan)

نظامی و دولتمرد اهل افریقای جنوبی و نخست‌وزیر آن کشور (۱۹۱۹ـ۱۹۲۴ و ۱۹۳۹ـ۱۹۴۸). در هر دو جنگ جهانی حامی متفقین و از اعضای کابینۀ جنگی انگلستان (۱۹۱۷ـ ۱۹۱۸) بود. در دوران جنگ دوم افریقای جنوبی (جنگ بوئر[۱]) از ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۲، فرماندهی نیروهای بوئر را در سرزمین بومی خود، کیپ کُلونی[۲]، برعهده داشت. سپس تلاش کرد که مصالحه‌ای میان انگلستان و بوئرها پدید آورد. هنگام تأسیس اتحادیۀ افریقای جنوبی[۳]، از ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۲ وزیر کشور و از ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ وزیر دفاع شد. درخلال جنگ جهانی اول فرماندهی نیروهای افریقای جنوبی را برعهده داشت (۱۹۱۶ـ۱۹۱۷). از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ نخست‌وزیر و از ۱۹۳۳ تا ۱۹۳۹ وزیر دادگستری بود. در آغاز جنگ جهانی دوم جانشین ژنرال هرتزوگ[۴] در سِمت نخست‌وزیر شد و در ۱۹۴۱ به درجۀ فیلد مارشالی رسید. در ۱۹۴۷ نشان لیاقت[۵] دریافت کرد. اگرچه در مقایسه با معاصرانش فردی انترناسیونالیست بود، طرفدار تبعیض نژادی به‌شمار می‌رفت و به نفع قانونی رأی داد که حقوق سیاهان و حق مالکیت را از آنان سلب می‌کرد.

 


  1. Boer War
  2. Cape Colony
  3. Union of South Africa
  4. Hertzog
  5. Order of Merit