اسپینا بیفیدا

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِسْپینا بیفیدا (spina bifida)

نقص مادرزادی در تکامل ستون مهره‌ها. باعث می‌شود نخاع و پرده‌های آن بدون حفاظ باشند. این حالت نوعی نقص لولۀ عصبی[۱] است. اسپینا بیفیدا معمولاً در پایین ستون مهره‌ها ایجاد می‌شود و شدت آن متغیر است. در شدید‌ترین حالت، ممکن است کودک از کمر به پایین فلج باشد. در این حالت، خطر عقب‌ماندگی ذهنی[۲] نیز وجود دارد. هیدروسفالی[۳] غالباً با اسپینا بیفیدا همراه است و منجر به مرگ می‌شود. عمل جراحی برای بستن نقص مهره‌ها اندکی پس از تولد صورت می‌گیرد، ولی معمولاً نمی‌توان ناتوانی‌های ناشی از بیماری را با این روش درمان کرد. اسپینا بیفیدا را می‌توان پیش از تولد تشخیص داد.

 


  1. neural tube defect
  2. mental retardation
  3. hydrocephalus