اسید هیدروسیانیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 18:47, 30 March 2024 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اسید هیدروسیانیک (hydrocyanic acid)

(یا: اسید پروسیک) محلول گاز سیانید هیدروژن[۱] (HCN) در آب. مایعی فرار، شدیداً سمی، و بی‌رنگ است و بوی بادام تلخ می‌دهد.  1. hydrogen cyanide