اشتراسبورک، گوتفرید فون (ز‍ ۱۲۱۰م)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 07:21, 21 May 2022 by Mohammadi1 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

اِشْتراسْبورک، گوتفرید فون (ز‍ ۱۲۱۰م)(Strassburg, Gottfried von)

شاعر آلمانی. مؤلف حماسۀ ناتمام تریستان و ایزولده[۱] که الهام‌بخش اثر واگنر[۲]، موسیقی‌دان آلمانی، شد.

 


  1. Tristan und Isolde
  2. Wagner