اشترنهایم، کارل (۱۸۷۸ـ۱۹۴۲)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اشترنهایم، کارل (۱۸۷۸ـ۱۹۴۲)(Sternheim, Carl)

کارل اشترنهایم
Carl Sternheim
زادروز ۱۸۷۸م
درگذشت ۱۹۴۲م
ملیت آلمانی
شغل و تخصص اصلی نمایش‌نامه‌نویس
آثار زندگی قهرمانی بورژوازی (۱۹۱۰ـ۱۹۲۲)، شهروند شیپل (۱۹۱۳)، مارکیز فون آرسی (۱۹۱۹)
گروه مقاله تیاتر
کارل اشترنهایم

نمایش‌نامه‌نویس آلمانی. مجموعۀ کمدی‌های او با نام از زندگی قهرمانی بورژوازی[۱] (۱۹۱۰ـ۱۹۲۲) نگاهی بی‌رحمانه و طنزآمیز بر هنرستیزی و اخلاقیات سؤال‌انگیز جامعۀ معاصر داشت، به‌نحوی که توجه ادارۀ سانسور را به‌خود جلب کرد. در اثر دیگر خود، شهروند شیپل[۲] (۱۹۱۳)، از ریاکاری بورژوازی انتقاد کرده است. علاقۀ فزایندۀ اشترنهایم به سیاست و مسئولیت اجتماعی و فردی، به انتشار نمایش‌نامۀ لوح سفید[۳] (۱۹۱۶) انجامید. در این نمایش‌نامه شخصیت اصلی، نمایندۀ سود پرست کارگران، به طبقۀ خود خیانت می‌کند و به بورژوازی می‌پیوندد. به‌هر حال در اثر قدرتمند و فصیح او، مارکیز فون آرسی[۴] (۱۹۱۹)، هیچ‌گونه طنز اجتماعی دیده نمی‌شود؛ این اثر برگرفته از داستان دنی دیدرو[۵]، فیلسوف فرانسوی، و علیه قراردادهای خشکی است که افراد را به‌سبب موقعیتشان در زندگی محکوم می‌کنند. این اثر به شیوۀ اکسپرسیونیستی واقعی آلمانی خواستار ظهور انسانی نوین در جامعه‌ای نوین است.

 


  1. Aus dem bürgerlichen Heldenleben/From the Heroic Life of the Bourgeoisie
  2. Bürger Schippel/Citizen Schippel
  3. Tabula Rasa
  4. Die Marquise von Arcis
  5. Denis Diderot