اشکفت سلمان، نقوش برجسته

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِشکفت سلمان، نقوش برجسته

نقوش برجسته اِشکفت سلمان

در ناحیۀ کوهستانی اشکفت سلمان (در زبان لری: غار سلمان) در نزدیکی محوطه باستانی کول فرح و در حدود ۷‌کیلومتری شمال شرقی شهر ایذه یا مال امیر واقع است. در اشکفت سلمان چهار نقش برجستۀ عیلامی یافته‌اند که هانی (قرن ۸پ‌م)، فرماندار شوتروک ناخونتۀ دوم در آیاپیر، را همراه همسرش، هوهین، و دختر و پسر و وزیرش نشان می‌دهد که خدایان را نیایش می‌کنند. چهرۀ افراد در نقوش برجستۀ کول فرح به شکل نیمرخ حجّاری شده است. سه نقش برجسته از این چهار نقش برجسته کتیبه دارد. هانی از معبدی در آن‌جا نام می‌برد که باستان‌شناسان هنوز آن را نیافته‌اند.