اشکفت قادی برم شور

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اِشکفت قادی بَرَم شور

غاری باستانی در منطقۀ جَهرُم در استان فارس با آثاری از عصر پارینه‌سنگی جدید. این غار در ارتفاع پانزده‌متری از سطح دریاچۀ مَهارلو قرار دارد و بزرگ‌ترین غار منطقه است. هِنری فیلد، باستا‌ن‌شناس امریکایی، آن‌جا را شناسایی و پی پِرنو ابزارهای سنگی‌اش را مطالعه کرد. از نظر پی پرنو، ابزارهای سنگی اشکفت قادی برم شور شاهدی است بر پیوستگی پایان دورۀ پارینه‌سنگی جدید به دورۀ فراپارینه‌سنگی.