اعدام با برق

اِعْدام با بَرق (electrocution)

اعدام با برق

روشی برای اعدام از طریق جریان برق، که در برخی از ایالت‌های امریکا به کار می‌رود. در این روش، شخص محکوم را به صندلی مخصوصی می‌بندند و شوکی برابر با ۱۸۰۰ تا ۲هزار ولت بر او وارد می‌آورند.