اقاله

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

اِقاله

به‌هم‌زدن معامله‌ای که به‌طور صحیح واقع شده، با تراضی و توافق طرفین. اقاله، توافق مجدد طرفین معامله است به این‌که توافق قبلی خود در انجام معامله را به‌هم زنند و به وضع قبل از معامله برگردند. مثلاً با اقاله در معاملۀ خرید و فروش، فروشنده بهای کالا (ثمن) را به خریدار مسترد می‌کند، و خریدار هم کالای موضوع معامله (مبیع) را به فروشنده پس می‌دهد. اقاله را تفاسخ (فسخ دوطرفه) نیز گویند (مادۀ ۲۸۳ قانون مدنی). ممکن است طرفین توافق کنند بخشی از معامله را اقاله نمایند (مادۀ ۲۸۵ قانون مدنی).